งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

E-money sp.1

Smart Office

Calendar

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

IQA AWARD

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

link_boss
2020-03-27-02-42-20

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ...

2020-03-30-02-49-37

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป..สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ...

2020-03-27-04-53-12

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา๐๘.ต๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพปสุพรรณบุรี เขต ๑...

2020-03-27-03-56-09

วันพุธที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ...

link_01
2020-04-03-07-58-00

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง...

2020-04-03-07-46-01

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง...

2020-04-03-04-52-28

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2020-04-03-03-44-30

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง...

nt

วันจันทร์ที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี  มิสุนา รอง...

2020-03-30-04-14-04

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง...

2020-03-30-04-32-30

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง...

2020-03-30-04-55-28

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง...

link_03
open-house-wat-cheepaknaw-talent-show-day

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดรั้วชีปะขาว...

2019-02-15-09-42-16

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดความรู้...

2018-03-30-04-42-48

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2018-03-22-09-26-11

วันที่ 22  มีนาคม 2561 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูเฉลา แก้วสุวรรณ...

2018-01-29-04-58-46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทน...

2018-01-26-09-09-37

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายทรงพล  ใจกริ่ม...

2018-01-09-06-45-16

เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์  จิตมณี  ผอ.สพป.สุพรรณบุนี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์...

2017-12-21-05-23-54

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

link_money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอินเทอร์เน็ต...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอินเทอร์เน็ตประกวดราคาเช่าจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน...
ประกวดราคาเช่าจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้...ประกวดราคาเช่าจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยาน ๒๕๖๓)...
ประกาศโรงเรียนวัดตปะโยคาราม เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดตปะโยคาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดดอนขาด เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดดอนขาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดวังพระนอน เรื่อง...ประกาศโรงเรียนวัดวังพระนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม...ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตราฐานแบบโปร่ง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
link_02
แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกพนักงานรา...แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศเลื่อนการคัดเลือกพนักงานราชการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนั...หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ(นวก.คอมพิวเตอร์) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ(นวก...
ประกวดราคาเช่าจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้...ประกวดราคาเช่าจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยาน ๒๕๖๓)...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป...หนังสือแจ้งรร.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(แก้ไขใหม่) หลักสูตรการคัดเลือกและองค์ประกอบตัวชี้วัด กำหนดการคัดเลือกพนักงานราชการ...
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึก...ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา หนังสือแจ้งประกาศ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม...
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนวัดดอนเ...ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ...

 

 

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก LikePrevious I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

14765341
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2111
6933
32949
61279
185608
14765341
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-09 07:09:04

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

สำนักงานสีเขียว