งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

E-money sp.1

Smart Office

Calendar

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

link_boss
2019-08-14-04-10-33

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-08-10-10-47-51

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ...

2019-07-15-11-52-33

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-07-15-11-38-26

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

link_01
2019-08-12-09-20-56

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายนายเผขิญศักดิ์ แก้วเขียว. รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-07-15-11-29-29

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นำบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสา "๑๐ วัน ๑๐ ความดี"...

2019-07-02-08-59-33

         วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร...

2019-07-02-08-00-50

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-18-13-11-34

วันเสาร์ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-12-03-17-12

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-06-12-02-37-26

วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2019-04-24-08-31-49

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นำโดยนายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง...

link_03
open-house-wat-cheepaknaw-talent-show-day

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดรั้วชีปะขาว...

2019-02-15-09-42-16

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดความรู้...

2018-03-30-04-42-48

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑...

2018-03-22-09-26-11

วันที่ 22  มีนาคม 2561 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูเฉลา แก้วสุวรรณ...

2018-01-29-04-58-46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทน...

2018-01-26-09-09-37

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายทรงพล  ใจกริ่ม...

2018-01-09-06-45-16

เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์  จิตมณี  ผอ.สพป.สุพรรณบุนี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์...

2017-12-21-05-23-54

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

link_money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน...
ประกาศ เรื่อง...ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศ...ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ...
ประกาศ เรื่อง...ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ Sopping List สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศ...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...
link_02
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี...♦ ตำแหน่งว่าง ผอ. และรอง ผอ. ปี 2562 ♦ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร ♦ องค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร ♦ หนังสือเรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี...
ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ...ประกาศ เรื่องการมอบของขวัญ สิ่งของ หรือของกำนัล
เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงิน...เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง...
ประกาศผลสอบฯ...หนังสือแจ้งสถานศึกษาดำเนินการประกาศผลการแข่งขันฯ...
ประกาศเอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้ร...เอกสารขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...หนังสือแจ้งโรงเรียน เรื่องการย้ายครู ปี ๒๕๖๒ หนังสือความต้องการวิชาเอกวัดวังกุ่ม แบบงบหน้า แบบคำร้องขอย้าย บัญชีตำแหน่งว่าง แจ้ง ปฎิทิน....

 

 

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก LikePrevious I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

13390106
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1286
6204
1286
147331
212662
13390106
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 34.237.76.91
Server Time: 2019-09-22 05:09:22

ครูสุพรรณบุรี เขต 1