Get Adobe Flash player
+++ ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่..เว็บไซต์...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ :: โทร ๐-๓๕๕๒๑๘๓๒ ด้วยความยินดียิ่ง +++
 

คืนความสุขให้คนในชาติ

เพลง"พระเทพของชาวไทย"

ปฎิทินกิจกรรม

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

HAPPY BIRTHDAY

nisara.jpg

คลังภาพ

ที่ตั้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

พอใจมากที่สุด - 96.4%
พอใจมาก - 3.6%
พอใจปานกลาง - 0%
พอใจน้อย - 0%

เว็บไซต์หน่วยงาน

Login Form

Link ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ SINCE : Mar15,14

3523315
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1892
2795
4687
1812775
11785
83484
3523315
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 54.198.17.102
Server Time: 2015-07-06 11:54:17

 

 

 

link_boss
mou

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2015-06-01-07-00-32

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายจักรพรรดิ์  จิตมณี ผอ.สพป.สพ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ ดีมีสุขตามรอยพระบาท...

2015-05-25-02-23-05

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

2015-05-21-03-46-52

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

link_01
2015-07-02-08-53-20

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ ต.ศาลาท่าทราย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม...

580626

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ นายสุรพล จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1...

26-06-58

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุรพล จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2015-06-24-07-09-19

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอธิคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑...

2015-07-03-04-30-21

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี...

2015-06-26-08-40-06

วันนี้ 25 มิถุนายน 2558 นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สพ.1 เป็นประธานเปิดอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย ร่วมกับคุณพ่อ...

2015-06-24-07-31-02

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอธิคม ลาพร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑...

world-peace-valley

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะผู้ปฏิบัติธรรมจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมถ่ายภาพหมู่   ณ เวิร์ลพีชวัลเลย์ อ.ปากช่อง...

link_03
40

วันที่  3  กรกฏาคม 2558  พระครูสิริวุฒิรังษี...

2015-06-30-08-00-53

เด็กหญิงประภัสสร  กล้าหาญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์  อำเภอบางปลาม้า...

2015-06-26-05-55-50

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดช่องลม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่กองดิน...

2015-06-24-05-34-35

ผู้อำนวยการชัยฤทธิ์  หนู่สนั่น  ได้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจาก พุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี  ...

2111

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดร.ชัยฤทธิ์  หนูสนั่น ผอ.ร.ร.วัดช่องลม เป็นประธานการเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ...

57

9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ได้เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแคมป์อู่ทองสักทอง...

2014-06-28-02-36-51

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ จัดกิจรรมวันสุนทรภู่ โดยนักเรียนได้คิดสร้างสรรค์แสดงละครจากวรรณคดีเรื่อง...

chalio-eumsakun

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557...

2015-07-03-03-32-17

วันที่ 3  กรกฏาคม 2558  ทางเทศบาลตำบลไผ่กองดินได้จัดทำโครงการ  ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย (ศูนย์สามวัย)...

2015-06-24-05-24-44

โรงเรียนวัดช่องลม โดยผู้อำนวยการชัยฤทธิ์  หนู่สนั่น ในนามโรงเรียนร่วมกับคณะวิทยากรจาก...

2015-06-16-07-27-28

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายชัยฤทธิ์  หนูสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม ต้อนรับ ผอ.กมล  ศรีมาตร และ ผอ.สมบูรณ์...

2014-07-21-11-54-39

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่  "สูงสุมารวิทโยภาส"  ได้ส่งครู เพื่อเข้ารับการอบรม  ครูโรงเรียนเครือข่าย  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม...

link_read
Days
Hours
Minutes
Seconds
link_02
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญา...ด้วย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประสงค์จะรับสม้ัครผู้สำเร็จการศึกษา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกศึก...ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๑ เรื่อง ...
ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครู...มติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้ย้ายข้าราชการครู...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่...วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  จำนวน ๗...
โครงการติวเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา...โครงการติวเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ รุ่นเกณฑ์ใหม่ (ว.17) ด้วย ชมรมสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์...

ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่คลิก Like


link_edu
link_newthai
link_04

ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศออนไลน์
คลังความรู้ครูสุพรรณ