สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 1. โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
 2. โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
 3. โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
 4. โรงเรียนวัดวังพระนอน
 5. โรงเรียนวัดพันตำลึง
 6. โรงเรียนวัดอู่ยา
 7. โรงเรียนวัดดอนตาล
 8. โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
 9. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
 10. โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 11. โรงเรียนวัดสวนแตง                              
 12. โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
 13. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 14. โรงเรียนวัดวรจันทร์
 15. โรงเรียนวัดวังกุ่ม
 16. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
 17.  โรงเรียนบ้านดอนโพ
 18. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
 19. โรงเรียนวัดแก้ว
 20. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
 21. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 22. โรงเรียนบ้านหนองบอน
 23. โรงเรียนวัดลาดกระจับ
 24. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)
 25. โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก
 26. โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
 27. โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
 28. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
 29. โรงเรียนวัดพิหารแดง
 30. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
 31. โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
 32. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
 33. โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
 34. โรงเรียนวัดสระประทุม
 35. โรงเรียนวัดคันทด
 36. โรงเรียนบ้านหนองขาม
 37. โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
 38. โรงเรียนวัดพระธาตุ
 39. โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
 40. โรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์
 41. โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
 42. โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
 43. โรงเรียนวัดสุวรรณาคี
 44. โรงเรียนวัดจำปี
 45. โรงเรียนวัดประชุมชน
 46. โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
 47. โรงเรียนวัดหนองโสน
 48. โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
 49. โรงเรียนวัดดอนกลาง
 50. โรงเรียนวัดลาดตาล
 51. โรงเรียนวัดสามทอง
 52. โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
 53. โรงเรียนวัดสกุณปักษี
 54. โรงเรียนวัดพร้าว
 55. โรงเรียนวัดเขาดิน
 56. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
 57. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

อำเภอศรีประจันต์

 1. โรงเรียนวัดหนองเพียร                    
 2. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
 3. โรงเรียนบ้านคลองชะอม
 4. โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
 5. โรงเรียนวัดปลายนา
 6. โรงเรียนวัดสามจุ่น
 7. โรงเรียนวัดเถรพลาย
 8. โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
 9. โรงเรียนบ้านหนองสรวง
 10. โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
 11. โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
 12. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
 13. โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
 14. โรงเรียนวัดพังม่วง
 15. โรงเรียนวัดเสาธงทอง
 16. โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 17. โรงเรียนบ้านรางหางม้า
 18. โรงเรียนวัดบรรไดทอง
 19. โรงเรียนวัดวังพลับใต้
 20. โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
 21. โรงเรียนวัดเกาะ
 22. โรงเรียนบ้านคลองชะโด
 23. โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
 24. โรงเรียนวัดปู่เจ้า
 25. โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
 26. โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
 27. โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
 28. โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
 29. โรงเรียนวัดยาง
 30. โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
 31. โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

อำเภอบางปลาม้า

 1. โรงเรียนบางปลาม้า                            
 2. โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว
 3. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 4. โรงเรียนวัดลำบัว
 5. โรงเรียนวัดดารา
 6. โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
 7. โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม
 8. โรงเรียนวัดคูบัว
 9. โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
 10. โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
 11. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
 12. โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
 13. โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
 14. โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
 15. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
 16. โรงเรียนบ้านรางทอง
 17. โรงเรียนวัดบึงคา
 18. โรงเรียนวัดคลองโมง
 19. โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
 20. โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
 21. โรงเรียนบางแม่หม้าย
 22. โรงเรียนวัดบ้านหมี่
 23. โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
 24. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
 25. โรงเรียนวัดดอนขาด
 26. โรงเรียนวัดเสาธงทอง
 27. โรงเรียนวัดเสาธง
 28. โรงเรียนวัดช่องลม
 29. โรงเรียนวัดชีปะขาว
 30. โรงเรียนวัดโบสถ์
 31. โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
 32. โรงเรียนวัดองครักษ์
 33. โรงเรียนวัดบางใหญ่
 34. โรงเรียนวัดศุขเกษม
 35. โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
 36. โรงเรียนวัดบางเลน
 37. โรงเรียนวัดบางจิก
 38. โรงเรียนวัดดาว
 39. โรงเรียนกฤษณา
 40. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
 41. โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
 42. โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
 43. โรงเรียนวัดสุขเกษม
 44. โรงเรียนวัดลานคา
 45. โรงเรียนวัดตะลุ่ม
 46. โรงเรียนวัดดอนตาจีน
 47. โรงเรียนวัดสาลี
     

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน