ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

 

E-Budget

Calendar

October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

18743721
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3834
3118
29404
3834
237330
18743721
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.238.49.228
Server Time: 2022-10-01 12:57:16

 

♦ นโยบาย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

 

 


♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานความก้าวหน้าโครงการ และการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
♦ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 การจัดสรรงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ ๒๕๖๒  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาคผนวก)
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ แจ้งการจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ)
♦ พิจารณาร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) 
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน (ภาคผนวก) 
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาคผนวก) 

   

  
♦ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

♦ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
♦ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
 

 

 
 

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน