สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

 

E-Budget

Calendar

February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

19268516
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
439
2626
8216
18568
94790
19268516
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 44.192.38.49
Server Time: 2023-02-08 02:05:32

 

♦ นโยบาย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

 

 


♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานความก้าวหน้าโครงการ และการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
♦ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 การจัดสรรงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ ๒๕๖๒  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาคผนวก)
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ แจ้งการจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ)
♦ พิจารณาร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) 
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน (ภาคผนวก) 
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาคผนวก) 

   

  
♦ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

♦ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
♦ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
 

 

 
 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน