ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

E-Budget

Calendar

November 2021
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

17025839
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
181
2308
4979
94067
93434
17025839
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 54.227.97.219
Server Time: 2021-11-30 01:37:17

คลังภาพ

 

♦ นโยบาย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

 

 


♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานความก้าวหน้าโครงการ และการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
♦ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป
 

 แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 การจัดสรรงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ ๒๕๖๒  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาคผนวก)
 

 

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน)
♦ การจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ แจ้งการจัดทำร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ (หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ)
♦ พิจารณาร่างแผนพัฒนา - แผนปฏิบัติการ
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) 
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารการดำเนินงาน) 
♦ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รอบ ๖ เดือน (ภาคผนวก) 
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาคผนวก) 
  
  

แผนปฏิบัติการ

♦ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
♦ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน

 

 

 
 
 

 

 
 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน