Calendar

March 2021
S M T W T F S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

16025749
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
333
2220
9332
6698
92447
16025749
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-04 04:15:56

คลังภาพ

 
♣ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ♣

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

วันที่ประกาศ  ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2564 ว1/2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1
ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ยกเลิก ว11/2559
และ ว4/2560
 
22 ธันวาคม 2563 ว22/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ยกเลิก ว8/2561  
12 พฤศจิกายน 2563 ว21/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว21
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
   
27 สิงหาคม 2563 ว19/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง ว11/2563  
24 กรกฎาคม 2563 ว18/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  - อ้างถึง ว6/2563 
- ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
 
8 มิถุนายน 2563 ล208/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/208
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง ว11/2563, ว27/2560 และ ว32/2560  
22 พฤษภาคม 2563 ว14/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยกเลิก ว5/2561  
22 พฤษภาคม 2563 ว15/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ้างถึง ว14/2563, ว5/2561 และ ว8/2561  
20 พฤษภาคม 2563 ว12/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเลิก ว3/2560  
20 พฤษภาคม 2563 ว13/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเลิก ว3/2561  
18 พฤษภาคม 2563 ว11/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด    
7 พฤษภาคม 2563 ว10/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ ยกเลิก ว31/2560  
5 พฤษภาคม 2563 ว9/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง อ้างถึง ว25/2559  
29 เมษายน 2563 ว8/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8
ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยกเลิก ว18/2552, ว28/2560 และ ว4/2562  
22 เมษายน 2563 ว6/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม ถึง 31 ก.ค. 63 และเริ่มใช้หลักเกณฑ์ ว6/2563 ตั้งแต่วันที่
1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
 
5 มีนาคม 2563 ว3/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว3
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ยกเลิก ว10/2559  
15 มกราคม 2563 ล24/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/24
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
รูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
13 มกราคม 2563 ว1/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
8 มกราคม 2563 ล4/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/4
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
การส่งคำสั่งบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ กศจ.    
26 พฤศจิกายน 2562 ว13/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
17 พฤศจิกายน 2562 ว12/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2)
   
10 กันยายน 2562 ว10/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย อ้างถึง ว5/2561  
26 เมษายน 2562 ว8/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว8
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา อ้างถึงและยกเลิก ว7/2555, ว8/2555, ว13/2558,ว23/2560 ว21/2561, ว22/2561, ว23/2561  
5 เมษายน 2562   5 เมษายน 2562 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
28 มีนาคม 2562 ว6/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างถึง ว20/2561  
4 มกราคม 2562 ว1/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
4 มกราคม 2562 ว2/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
28 ธันวาคม 2561 ว26/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว26
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ้างถึง ว19/2561  
19 ธันวาคม 2561 ว25/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว25
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ว21/2561
และ ว22/2561
 
30 ตุลาคม 2561 ว20/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างถึงและยกเลิก หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561  
25 ตุลาคม 2561 ว19/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ้างถึงและยกเลิก ว20/2548  
21 กันยายน 2561 ว13/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
17 สิงหาคม 2561 ว11/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ    
6 สิงหาคม 2561 ว9/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว9
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยกเลิก ว13/2557  
6 สิงหาคม 2561 ว10/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว10
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย อ้างถึงและยกเลิก
ว 20/2554
 
31 กรกฎาคม 2561 ล1016/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1016
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (เพิ่มเติม) กำหนดให้ใช้ชั่วคราว  
19 กรกฎาคม 2561 ว6/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว6
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
19 กรกฎาคม 2561 ว7/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ อ้างถึง ว15/2560  
25 เมษายน 2561 ว4/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ว33/2560  
10 มกราคม 2561 ว1/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1
ลงวันที่ 10 มกราคม 2561
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แก้ไขหลักเกณฑ์ ว19/2560  
24 ตุลาคม 2560 ว33/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว33
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -อ้างถึง ว6/2558
และหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5388 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
-การขึ้นบัญชีตามหลักเกณฑ์นี้ กำหนดไว้ใน ว4/2561
 
20 ตุลาคม 2560 ว32/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว32
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง ว11/2560  
28 กันยายน 2560 ว29/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2)
   
28 กันยายน 2560 ว30/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
   
7 กันยายน 2560 ว27/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว27
ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง ว11/2560  
6 กรกฎาคม 2560 ล533/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.6/533
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. 2560
   
30 มิถุนายน 2560 ว19/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว19
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักเกณฑ์นี้ได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติม
ใน ว1/2561
 
26 มิถุนายน 2560 ว18/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
23 มิถุนายน 2560 ว17/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
ในสายงานนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
อ้างถึงและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ว10/2553  
16 พฤษภาคม 2560 ว15/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว15
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ
กำหนดตำแหน่ง
อย่างอื่นฯ เพิ่มเติม
ใน ว7/2561
 
5 พฤษภาคม 2560 ว13/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อ้างถึงและแก้ไข ว16/2557 และ ว5/2560  
28 เมษายน 2560 ว11/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภท
อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำหนดตำแหน่ง
อย่างอื่นฯ เพิ่มเติม
ใน ว27/2560 และ ว32/2560
 
29 มีนาคม 2560 ว9/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต อ้างถึง ว7/2556  
21 มีนาคม 2560 คสช.16/2560

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 16/2560
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
28 ธันวาคม 2559 ว24/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึงและยกเลิก ว16/2558  
28 ธันวาคม 2559 ว25/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว25
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
อ้างถึงและยกเลิก ว1/2544  
27 ธันวาคม 2559 ว23/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
   
19 ธันวาคม 2559 ว22/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว22
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
16 ธันวาคม 2559 ว21/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว21
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้างถึงและยกเลิก ว11/2555  
15 ธันวาคม 2559 ล1170/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/1170
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ชะลอการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
   
9 พฤศจิกายน 2559 ว19/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว18/2552 (ยกเลิกเฉพาะตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.)  
3 พฤศจิกายน 2559 ว17/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
การจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) อ้างถึงและยกเลิก ว17/2556  
28 ตุลาคม 2559 ว15/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว15
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559
การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) - ปรับปรุงกรอบระยะเวลาย้ายในปี 2559
- อ้างถึง ว16/2558, ว9/2554, ว9/2559, ว5/2559
 
3 ตุลาคม 2559 ว13/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ว2/2558  
13 กันยายน 2559 ล1183/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1183
ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
7 มิถุนายน 2559 ว4/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว4
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อ 19 ของ ว27/2555  
18 พฤศจิกายน 2558 ว18/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึงและยกเลิก ว1/2558  
11 พฤศจิกายน 2558 ว17/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ว19/2557  
29 มิถุนายน 2558 ว12/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง ว6/2558  
26 มิถุนายน 2558 ว11/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553    
11 พฤษภาคม 2558 ว7/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน -อ้างถึง ว17/2552, ว10/2554, ว13/2556, ว5/2556, ว1/2557
-ยกเลิก ว17/2552 เฉพาะสายงานบริหารการศึกษา
 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ว5/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.2/ว5
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยกเลิก ว20/2552  
10 กุมภาพันธ์ 2558 ว4/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ ใช้คู่กับ ว7/2556
เกี่ยวกับเรื่องการนับหน่วยกิต
 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ว2/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว2
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้ประกอบกับหลักเกณฑ์ ว17/2556
ในเรื่องของการกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
12 มกราคม 2558 ล22/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558
การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - หนังสือนำเรียน
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ
ผู้อำนวยการ
- แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ทุกประเภท
 
12 มกราคม 2558 ล23/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/23
ลงวันที่ 12 มกราคม2558
การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนังสือนำเรียน สพป./สพม.
- แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ทุกประเภท

 
26 พฤศจิกายน 2557 ว16/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี
ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
-อ้างถึงและยกเลิก ว3/2557
-หลักเกณฑ์นี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ว13/2560
 
25 กันยายน 2557 ว14/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557
การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา ยกเลิก หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/191
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
 
20 สิงหาคม 2557 ว12/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.9/ว12
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557
คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้่นที่การศึกษา    
17 ตุลาคม 2556 ว20/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว20
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพิ่มเติม ว6/2554, ว16/2554, ว9/2555 และ ว4/2556  
5 กันยายน 2556 ว18/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว18
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ
เพิ่มเติมใน ว8/2556  
5 กันยายน 2556 ว19/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    
11 กรกฎาคม 2556 ล1025/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1025
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
21 พฤษภาคม 2556 ว9/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว9
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-อ้างถึงและยกเลิก ว4/2551
-มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ข้อ 6 โดย ว7/2557

 
21 พฤษภาคม 2556 ว10/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว10
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ โดย ว8/2557  
21 พฤษภาคม 2556 ว11/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว11
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-อ้างถึงและยกเลิก ว9/2551
-มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ โดย ว9/2557

 
10 พฤษภาคม 2556 ว8/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

-อ้างถึงและยกเลิก ว8/2552
-ว18/2556 มีการกำหนดเพิ่มเติม

 
18 เมษายน 2556 ว7/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ ยกเลิก ว1/2555  
6 มีนาคม 2556 ว2/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว2
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้ หารือคุณวุฒิของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร 5 ปี  
6 มีนาคม 2556 ว3/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
   
1 กุมภาพันธ์ 2556 ว1/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร    
21 ธันวาคม 2555   21 ธันวาคม 2555 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
   
29 พฤศจิกายน 2555 ล2404/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2404
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
   
7 พฤศจิกายน 2555 ว27/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว27
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    
24 กันยายน 2555 ว25/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว25
ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555 กฎนี้ได้รับการแก้ไขเป็นฉบับที่ 2
ใน ว1/2560
 
29 สิงหาคม 2555   29 สิงหาคม 2555 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555    
29 สิงหาคม 2555   29 สิงหาคม 2555 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2555    
30 กรกฎาคม 2555 ว22/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ    
27 กรกฎาคม 2555 ว21/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว21
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หลักเกณฑ์นี้ มีการยกเลิกการคัดเลือกฯ เฉพาะสังกัด สพฐ. ตาม ว33/2560  
18 พฤษภาคม 2555 ว16/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว16
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    
31 สิงหาคม 2554 ว16/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว16
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 36 ค.(2)
มีเพิ่มเติมใน ว20/2556  
29 เมษายน 2554 ว6/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว6
ลงวันที่ 29 เมษายน 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
อ้างถึง ว3/2552  
30 ธันวาคม 2553 ว10/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว10
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.) ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ว15/2555  
2 ธันวาคม 2553 ว8/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว8
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง    
25 พฤศจิกายน 2553   25 พฤศจิกายน 2553 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณี
ไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทฺธิภาพ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
   
21 กันยายน 2553 ล3724/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/3724
ลงวันที่ 21 กันยายน 2523
กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
21 กันยายน 2553 ล3725/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/3725
ลงวันที่ 21 กันยายน 2523
กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
21 กันยายน 2553 ล3725/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/3725
ลงวันที่ 21 กันยายน 2523
กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
20 สิงหาคม 2553 ว7/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
อ้างถึงและยกเลิก ว11/2551  
6 มกราคม 2553 ว1/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1
ลงวันที่ 6 มกราคม 2553
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ปรับปรุงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เป็น ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน  
7 กันยายน 2552 ล321/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/321
ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
27 สิงหาคม 2552 ว14/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
20 มิถุนายน 2552 ว12/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    
1 พฤษภาคม 2552 ว9/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว9
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
21 เมษายน 2552 ว7/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว7
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) อ้างถึง ว3/2552  
27 มีนาคม 2552 ว4/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/ว4
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง    
25 มีนาคม 2552 ว3/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว3
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552
การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
4 กุมภาพันธ์ 2552 ว2/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว2
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
23 มกราคม 2552 ว1/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1
ลงวันที่ 23 มกราคม 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3    
14 พฤศจิกายน 2551 ว14/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว14
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
13 พฤษภาคม 2551 ว7/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงตำแหน่งครู และ รอง ผอ.สถานศึกษา  
20 กุมภาพันธ์ 2551   20 กุมภาพันธ์ 2551 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    
27 มิถุนายน 2549 ว6/2549 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
   
14 ธันวาคม 2548 ว24/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงตำแหน่งครู และตำแหน่งครูผู้ช่วย  
13 ธันวาคม 2548 ว23/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว23
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548
ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง อ้างถึง ว17/2548  
28 ตุลาคม 2548 ว18/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว18
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา    
13 ตุลาคม 2548 ว16/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว16
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
4 ตุลาคม 2548   4 ตุลาคม 2548 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548    
9 กุมภาพันธ์ 2548 ว3/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว3
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    

  

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

วันที่ประกาศ  ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2563 ว17/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างถึง ว19/2555  
15 สิงหาคม 2560 ว26/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
   
13 มิถุนายน 2556 ล432/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/432
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้ง 1.ระเบียบฯ 2. ข้อกำหนดตามระเบียบฯ 3. ประกาศกำหนดรูปแบบ ก.ค.ศ. 16 และ 4. คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติฯ  
14 มิถุนายน 2555 ว19/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว19
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
30 พฤษภาคม 2555 ว17/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)    
18 พฤษภาคม 2555 ว15/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว15
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) -อ้างถึง ว9/2553, ว10/2553 และ ว3/2554
-ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ว10/2553
 
18 พฤษภาคม 2555   18 พฤษภาคม 2555 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2555
   
23 ธันวาคม 2547   23 ธันวาคม 2547 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    

 

การพัฒนาบุคลากร  

วันที่ประกาศ  ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
15 มกราคม 2564 ว2/2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
อ้างถึง ว8/2554, ว26/2555, ว15/2561 และ ว3/2563  
16 กรกฎาคม 2563 ล220/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/220
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ว2/2562  
24 มีนาคม 2563 ว4/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว4
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
18 กุมภาพันธ์ 2563 ว2/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง    
23 มกราคม 2563 ล0111/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC) อ้างถึง ว21/2560, ว22/2560 และ ว14/2561  
25 กันยายน 2561 ว14/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน อ้างถึงและแก้ไข
หลักเกณฑ์ฯ ว22/2560
 
21 กันยายน 2561   21 กันยายน 2561 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561    
5 กรกฎาคม 2560 ว22/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ถูกแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ โดย ว14/2561  
11 ตุลาคม 2555 ว26/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก
ที่ ศธ 0206.7/ว26
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย    
28 มิถุนายน 2554 ว8/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
   
7 เมษายน 2554 ว3/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 
ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ้างถึงและยกเลิก ว2/2549  
24 มีนาคม 2553   24 มีนาคม 2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552    
4 พฤศจิกายน 2552 ว19/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว19
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการภายหลังที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่    
27 สิงหาคม 2551 ว10/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว10
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    
12 พฤษภาคม 2551 ว6/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์    
25 มิถุนายน 2550 ว4/2550 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว4
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    
5 มกราคม 2549 ว1/2549 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว1
ลงวันที่ 5 มกราคม 2549
ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ    

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

วันที่ประกาศ  ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
28 มกราคม 2564 ว4/2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา    
26 มกราคม 2564 ว3/2564 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3
ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเลิก ว17/2548, ว13/2554, ว20/2559, ว20/2560, ว24/2561, ว16/2563 และหนังสือเลข ที่ 0206.4/2533, ที่ 0206.4/2534  
24 กันยายน 2561 ล756/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/756
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิทยฐานะและวิธีการฯ ว17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน    
7 กันยายน 2561 ว12/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว12
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ -อ้างถึง ว17/2552 และ ว13/2556
-ยกเลิก ว17/2552 เฉพาะสายงานบริหารการศึกษา
 
10 กรกฎาคม 2561 ล185/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
   
10 ตุลาคม 2560 ล0634-0643/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0634-0643 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่    
5 กรกฎาคม 2560 ว21/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ -อ้างถึง ว17/2552, ว10/2554, ว13/2556, ว1/2557
-เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ว1/2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว1 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
เพิ่มเติม ว13/2556  
1 สิงหาคม 2556 ว13/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง อ้างถึงและยกเลิก ว5/2554  
25 มีนาคม 2556 ว5/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว5
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
13 มิถุนายน 2555 ล165/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/165
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    
26 ธันวาคม 2554 ว21/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง อ้างถึง ว17/2552  
23 กันยายน 2554 ว17/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.7/ว17
ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น อ้างถึง ว17/2552
และ ว4/2554
และ ว7/2554
 
24 มกราคม 2554 ล0161/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/0161
ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ    
26 พฤศจิกายน 2553 ล4902/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/4902
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณากำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
9 พฤศจิกายน 2553 ล4609/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/4609
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
8 พฤศจิกายน 2553 ล4588/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/4588
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
9 กรกฎาคม 2553 ล2723/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/2723
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
10 พฤษภาคม 2553 ล1100/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/1100
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ อ้างถึง ว17/2552  
28 ธันวาคม 2552 ล4487/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/4487
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
การพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
   
17 กันยายน 2551 ว17/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    
23 ธันวาคม 2547   23 ธันวาคม 2547 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

วันที่ประกาศ  ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
31 สิงหาคม 2563 ว20/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ อ้างอิง ว3/2556  
23 มิถุนายน 2563 ล304/2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/304 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างถึงและแก้ไขหลักเกณฑ์ ว11/2556  
26 เมษายน 2562 ว8/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา อ้างถึงและยกเลิก ว7/2555, ว8/2555, ว13/2558, ว23/2560, ว21/2561, ว22/2561, ว23/2561  
29 มีนาคม 2562 ว7/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อ้างถึง ว15/2561  
28 กุมภาพันธ์ 2562 ว5/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างถึง ว15/2561 (กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561)  
27 กันยายน 2561 ว15/2561 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
26 กันยายน 2561   26 กันยายน 2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561    
23 กุมภาพันธ์ 2560 ว1/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ว25/2555  
23 กุมภาพันธ์ 2560   หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560    
26 มิถุนายน 2558 ว10/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) อ้างถึง ว6/2554  
22 พฤษภาคม 2558 ว8/2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ยกเลิก ว7/2554 โดยระบุใน พรบ.เงินเดือนฯ ฉบับที่ 3 มาตรา 4 ยกเลิกบัญชีเงินเดือนฯ ฉบับที่ 2  
21 พฤษภาคม 2558   21 พฤษภาคม 2558 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558    
4 สิงหาคม 2557 ว11/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
28 พฤษภาคม 2557 ว7/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือนี้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว9/2556  
28 พฤษภาคม 2557 ว8/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา อ้างถึงและเพิ่มเติม ว10/2556  
28 พฤษภาคม 2557 ว9/2557 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา อ้างถึงและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว11/2556  
13 ธันวาคม 2556 ว21/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพิ่มเติม ว30/2555 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน  
10 กรกฎาคม 2556 ล257/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0207.257/257 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556    
13 มิถุนายน 2556   13 มิถุนายน 2556 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556    
15 มีนาคม 2556 ว4/2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือแจ้งเวียนให้นำหลักเกณฑ์ของ ก.พ. มาใช้  
4 ธันวาคม 2555 ว30/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มีเพิ่มเติม ว21/2556 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555  
30 มีนาคม 2555 ว9/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มีเพิ่มเติมใน ว20/2556  
22 กุมภาพันธ์ 2555 ว6/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และผู้มีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    
9 กุมภาพันธ์ 2555 ว4/2555 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพิ่มเติม ว15/2552 และ ว21/2552  
17 ตุลาคม 2554 ว18/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 18 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) อ้างถึง ว6/2554  
3 กันยายน 2554 ล232/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/232 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553    
29 กรกฎาคม 2554 ว11/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพิ่มเติม ว6/2554  
4 เมษายน 2554 ว2/2554 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    
30 มีนาคม 2554   30 มีนาคม 2554 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    
30 ธันวาคม 2553 ว9/2553 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553    
29 ธันวาคม 2553   29 ธันวาคม 2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติกร พ.ศ. 2553    
3 กันยายน 2553   3 กันยายน 2553 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553    
17 ธันวาคม 2552 ว21/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
29 กันยายน 2552 ว15/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
18 พฤษภาคม 2552 ว10/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    
27 มีนาคม 2552 ว5/2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
21 พฤศจิกายน 2551   21 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551    
5 พฤศจิกายน 2551 ว13/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน    
15 สิงหาคม 2551   15 สิงหาคม 2551 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551    
29 เมษายน 2551 ว5/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550    
18 เมษายน 2551 ว3/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 3 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551 กำหนดวัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    
9 มกราคม 2551 0206.5/62 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 การประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550    
2 มกราคม 2551 ว1/2551 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
29 ธันวาคม 2550   29-ธ.ค.-50 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550    
29 ธันวาคม 2550   29 ธันวาคม 2550 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550    
24 ตุลาคม 2550 ว7/2550 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน    
8 ตุลาคม 2550 ว6/2550 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น    
12 กันยายน 2550   12-ก.ย.-50 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550    
23 กรกฎาคม 2550 ว5/2550 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย    
15 มกราคม 2550   15 มกราคม 2550 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550    
30 พฤศจิกายน 2549   30 กันยายน 2549 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549    
16 มีนาคม 2549 ว4/2549 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
4 ตุลาคม 2548   4 ตุลาคม 2548 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548    
27 กันยายน 2548 ว12/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 12 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
10 พฤษภาคม 2548 ว7/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 7 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู    
2 พฤษภาคม 2548 ว6/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 การกำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 อ้างถึง ว2/548  
10 มีนาคม 2548 ว5/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน    
8 มีนาคม 2548 ว4/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
9 กุมภาพันธ์ 2548 ว1/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 การกำหนดให้ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
9 กุมภาพันธ์ 2548 ว2/2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 การกำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    
7 กุมภาพันธ์ 2548   7 กุมภาพันธ์ 2548 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน