E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย    
6.วัสดุคงคลัง    

พฤศจิกายน 2560

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีเจ้าหนี้    
6.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย    

ธันวาคม 2560

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีเจ้าหนี้    

มกราคม 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกพาณิชย์    
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

กุมภาพันธ์ 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกพาณิชย์    
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

มีนาคม 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย    
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

เมษายน 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

พฤษภาคม 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

มิถุนายน 2561

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง     
           งบทดลอง...รายละเอียด คลิก                                                
 1.บัญชีเงินสดในมือ    
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี    
3.บัญชีเงินฝากคลัง    
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ    
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์    
6.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย    
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก    

กรกฎาคม 2561

 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง 
1.บัญชีเงินสดในมือ 
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
3.บัญชีเงินฝากคลัง
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์
ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ ...รายละเอียด คลิก

สิงหาคม 2561 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง
งบทดลอง...รายละเอียด คลิก
1.บัญชีเงินสดในมือ
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
3.บัญชีเงินฝากคลัง
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
5.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์

กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง
งบทดลอง...รายละเอียด คลิก
 1.บัญชีเงินสดในมือ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ...รายละเอียด คลิก
2.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
รายงานการเงิน กันยายน 61 ...รายละเอียด คลิก
3.บัญชีเงินฝากคลัง
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ...รายละเอียด คลิก
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ...รายละเอียด คลิก
5.บัญชีเจ้าหนี้
เจ้าหนี้การค้าภาครัฐ ...รายละเอียด คลิก
6.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่าย ...รายละเอียด คลิก
 
            
 

 

 

1.       

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Likeงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Previous I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

13168345
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2186
7760
23179
138232
211671
13168345
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 34.239.158.107
Server Time: 2019-08-21 08:02:52

ครูสุพรรณบุรี เขต 1