งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

E-money sp.1

Smart Office

Calendar

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

IQA AWARD

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษ
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ. 2553
มาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยาและช่่วยเหลือนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

Previous I-office

Receive complaints

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

14690273
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5758
5675
5758
171819
168390
14690273
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 3.235.24.23
Server Time: 2020-03-29 22:29:12

ครูสุพรรณบุรี เขต 1

สำนักงานสีเขียว