Calendar

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

Login Form

สถิติ SINCE : Mar15,14

16185008
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2650
3634
2650
72398
93559
16185008
หมายเลขไอพีของคุณคือ : 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-18 16:33:26

คลังภาพ

♣ คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  ของ นายสินทบ ทองบุญเหลือ  
♣ คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  ของ นางสาวพจนี  บริสุทธิ์ 
♣ คู่มืองานพัฒนาุบคลากร  ของ นางสาวพจนี บริสุทธิ์ 
♣ คู่มือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ของ นายศักดิ์ชาย สระแก้ว 
♣ คู่มือการย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ของ นายศักดิ์ชาย สระแก้ว 
♣ คู่มืองานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ของ นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
♣ คู่มือและมาตรการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  ของ นายศักดิ์ชาย สระแก้ว 
♣ คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ของ นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
♣ คู่มืองานทะเบียนประวัติ  ของ นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
 คู่มือการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ  ของ นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์  
♣ คู่มือและแนวทางการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  ของ นางสาวอนุชษรา จันทาทอง
♣ คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ของ นางผุสดี เพชรน้ำดี
♣ คู่มือการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  ของ นางผุสดี เพชรน้ำดี
♣ คู่มือการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  ของ นางผุสดี เพชรน้ำดี
♣ คู่มืองานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของ นางผุสดี เพชรน้ำดี
♣ คู่มืองานพัฒนาุบคลากร  ของ นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
 คู่มือการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  ของ นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
♣ คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ  ของ นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ
♣ คู่มือการจ้างครูชาวต่างชาติในสถานศึกษา  ของ นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ
♣ คู่มือการจ้างลุกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  ของ นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ 
♣ คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ  ของ นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ
♣ คู่มืองานสารบรรณ  ของ นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ขอบคุณแฟนเพจที่คลิก Like.ครูสุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์หน่วยงาน