Smart Office

E-money sp.1

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ 12 กันยายน 2561  นายจำลอง บุญเรืองโรจน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรี ในหัวข้อ การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณธรรม โดยการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติตาม "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน"  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ และนำมาให้เป็นแนวปฏิบัติและเพื่อพัฒนาเด็กและโรงเรียนให้มีคุณสมบัติตามกรอบของโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขของสังคมที่มั่นคงต่อไป ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1