Smart Office

E-money sp.1

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษาให้กับผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี