Smart Office

E-money sp.1

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกพระคุณของบูรพาอาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาน ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1