E-money sp.1

Smart Office

Calendar

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับขบวนรถเชิญน้ำสาครจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ (สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ)ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำสรงมุรธาภิเษก นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก ณ สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ (สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ) ต.สระแก้ว อ.เมืองสุรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี