Smart Office

E-money sp.1

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นำบุคลากรศึกษาดูงานด้านการให้บริการ, การบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังมีส่วนทำให้บุคลากรเกิดแนวทางในการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานนำมาประยุกต์และพัฒนากับการดำเนินงานของตนเองอีกเช่นกัน