E-money sp.1

Calendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

IQA AWARD

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ และเงินสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หลังเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยมีนางพรชรี  พลเสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑