E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้าฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร พร้อมได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดแต่งกายไว้ทุกข์ให้กับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒) รวม ๒๑ วัน และได้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๗ วัน