E-money sp.1

Smart Office

Calendar

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้  นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุรรณบุรี เขต ๑ ให้การต้อนรับท่าน ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง  พร้อมเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลางโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ ๑ ๒ ๓ ๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑