E-money sp.1

Smart Office

Calendar

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

IQA AWARD

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้  นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุรรณบุรี เขต ๑ ให้การต้อนรับท่าน ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง  พร้อมเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลางโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ ๑ ๒ ๓ ๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑