E-money sp.1

Calendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

IQA AWARD

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม  2563 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควนและประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษให้กับโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี