Calendar

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ นางสาวสุภาวดี มิสุนา รอง ผอ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก ผอ.โรงเรียนวัดยาง และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพัฒนาศรีประจันต์ ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม"ผู้ว่าฯมาหา...นะเธอ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตต่อสังคม การเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ณ โรงเรียนวัดยาง อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน