Calendar

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม บรรหาร-แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน