Calendar

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันพฤหับดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน