ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

September 2021
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

คลังภาพ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการ จัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ร่วมประชุมกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบรรหาร - แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน