ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำพูน เขต 2 นำโดย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ และบัญชีภาครัฐ โดยมี นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS การควบคุมและจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และเทคนิควิธีการที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบรรหาร - แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน