วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมี นางไปรยา พลศารทูล ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน