ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ได้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายช่วงเช้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตอำเภอเมือง ช่วงบ่ายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตอำเภอบางปลาม้า

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน