สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

December 2022
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ได้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายช่วงเช้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตอำเภอเมือง ช่วงบ่ายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเขตอำเภอบางปลาม้า

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน