สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

                วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.พรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความสามารถพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียนภาวะ เสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรวม เพิ่มสมรรถนะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ให้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

 

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน