สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

"เพลง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70"

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน