E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวจริงในห้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะออกตรวจนับจำนวนนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทุกโรงเรียนในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยการนับจะเป็นการนับนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละโรงเรียน เพื่อป้องกันการนำนักเรียนที่ไม่ปรากฏตัวจริงไปขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อีกต่อไป ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑