E-money sp.1

Smart Office

Calendar

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรม “๑๐ วัน ๑๐ ความดี” พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยเน้นพื้นที่โดยรอบ