E-money sp.1

Smart Office

Calendar

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันเสาร์ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัยหลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษา หลักสูตรที่ ๔ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ ๓ และมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดสภาพการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถทำได้โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑