Smart Office

E-money sp.1

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๗๒ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดการและบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ดังเอกสารแนบ

กำหนดการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน