ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ด้วยมือเรา" ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ติดต่อสอบถาม

โทร 0 3226 1790-7 ต่อ 3002

โทรสาร 0 3226 1078

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน