Smart Office

E-money sp.1

Calendar

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.จักรพรรดิ์  จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการสอบชิงทุนไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท ทิชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการแข่งขัน "การสื่อสารภาษาอังกฤษ" ครั้งที่ ๓ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสวนแตงในการจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้