E-money sp.1

Smart Office

Calendar

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดความรู้ (ค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ ๖๐ ปี  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และนักเรียนจะได้ชื่นชมกับการแสดงความสามารถที่หลากหลายและเข้ากิจกรรมได้ตามความสนใจ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานของนักเรียนทุกสายชั้น ซึ่งนับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง