E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนัก ใส่ใจต่อต้านการทุจริต และเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมกัน และช่วยผลักดัน ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในสังคมไทย ณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี