Calendar

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐  น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางใหญ่พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนวัดบางใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้นำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้สอนกับนักเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน  DLTV ระดับประเทศอีกด้วยเช่นกัน 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน