E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐  น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางใหญ่พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนวัดบางใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้นำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้สอนกับนักเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน  DLTV ระดับประเทศอีกด้วยเช่นกัน