E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อ.บางปลาม้า เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น สถานศึกษาสามารถนำนโยบายมาตรการไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี