Calendar

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในอำเภอศรีประจันต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอศรีประจันต์ทุกคน ได้มีความเข้าใจ เข้าถึง นโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่งให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไป มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๖๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน