E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในอำเภอศรีประจันต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอศรีประจันต์ทุกคน ได้มีความเข้าใจ เข้าถึง นโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่งให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไป มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๖๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี