E-money sp.1

Smart Office

Calendar

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ๐๘.๓๐ น. ดร.ไพศาล  ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ นายประพันธ์  รินพล รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๑ ที่ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)  ณ ห้องประชุมโพธสุธน  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑