E-money sp.1

Calendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

IQA AWARD

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายทวีพล  แพเรือง  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ (CLUSTER ๓) มาทำการติดตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ระยะที่ ๑ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ คือ ๑.โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชที่ ๓ (CLUSTER ๓) และบุคลากรให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑