E-money sp.1

Smart Office

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

งานมหกรรมความสามารถ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการ ภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑