E-money sp.1

Calendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

IQA AWARD

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการ ภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑