Calendar

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.   ท่านวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านทวีพล แพเรือง  ที่ปรึกษาประจำ CLUSTER ๓ บรรยายเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล  ณ  โรงแรมสองพันบุรี อ. เมือง  จ.สุพรรณบุรี

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน