E-money sp.1

Smart Office

Calendar

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.   ท่านวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านทวีพล แพเรือง  ที่ปรึกษาประจำ CLUSTER ๓ บรรยายเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล  ณ  โรงแรมสองพันบุรี อ. เมือง  จ.สุพรรณบุรี