E-money sp.1

Calendar

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

IQA AWARD

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. หลังจาก ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันแล้ว ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ. สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑ ได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวไปกำหนดแนวทางหรือรูปแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายใน ๑ ปี เพื่อพัฒนาและต่อยอดคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ราชการได้รับประโยชน์และเป็นต้นแบบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในรุ่นต่อๆไป ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑