E-money sp.1

Smart Office

Calendar

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

รายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. หลังจาก ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันแล้ว ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ. สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑ ได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวไปกำหนดแนวทางหรือรูปแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายใน ๑ ปี เพื่อพัฒนาและต่อยอดคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ราชการได้รับประโยชน์และเป็นต้นแบบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในรุ่นต่อๆไป ณ ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑