E-money sp.1

Smart Office

Calendar

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์ ร.ร.ในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

IQA AWARD

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

คลังภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับและฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี