Calendar

December 2020
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สำนักงานสีเขียว พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน” โดยมี นางสาวเอกอร แก้วขาว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว, การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการมลพิษและของเสีย, การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน