Calendar

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. และติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษา โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 4 วิชา (4 ดาว), มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ตามโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน