ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

November 2021
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

คลังภาพ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมิน ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม. เขต 9 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี นางสาวสุภาวดี มิสุนา และ นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชื่นชมผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ตามองค์ประกอบ ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน