ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำร่างนโยบายแนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดทำร่างนโยบายแนวทางคุณลักษณ์ของเด็กไทยควรเป็นอย่างไร จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคที่เด็กไทยเรียนรู้เทคโนโลยีได้ไวกว่าครู

 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน