วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำร่างนโยบายแนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดทำร่างนโยบายแนวทางคุณลักษณ์ของเด็กไทยควรเป็นอย่างไร จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคที่เด็กไทยเรียนรู้เทคโนโลยีได้ไวกว่าครู

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน