Calendar

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Smart Office

 

E-money sp.1

คลังภาพ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ True VRoom โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมอบแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET และ RT ของปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 226 คน 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

เว็บไซต์หน่วยงาน