ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ True VRoom โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมอบแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET และ RT ของปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 226 คน 

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

สายด่วน สารสนเทศ

   
     https://shorturl.asia/BQGH1

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน