ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On-Site ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดพิหารแดง และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดแก้ว ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (On Site) พร้อมให้คำแนะนำและแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และที่สำคัญฝากให้โรงเรียนได้กำชับครูให้ตรวจเข้มและสแกนคน เข้า - ออก อย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และสถานศึกษา

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน