วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสิ้น 82 โรงเรียน 3 หน่วยงานโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานและการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ หอประชุมศรีสุพรรณบุรี และอาคารโดมนพรัตน์สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน