ถอดบทเรียนKRS

รายงานสังเคราะห์ SAR ปี 2563

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Smart Office

 

E-money sp.1

"เราจะก้าวไปด้วยกัน"

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสิ้น 82 โรงเรียน 3 หน่วยงานโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานและการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมชื่นชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ หอประชุมศรีสุพรรณบุรี และอาคารโดมนพรัตน์สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

 

เขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต1

สำนักงานสีเขียว

"มาร์ชครูสุพรรณบุรี"

คำร้อง:นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี สพป.สพ.1.

"เพลงมาตรการป้องกันโควิด"

7 มาตรการป้องกันโควิด สพป.สพ.1.

"เพลงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.สพ.1.

การกําจัดขยะอันตราย

การกําจัดขยะอันตราย สพป.สพ.1.

เว็บไซต์หน่วยงาน